پرش لینک ها

حضور در نمایشگاه کالومین

بازدید جناب آقای دکتر سورنا ستاری و دکتر صالحی، از غرفه شرکت در محل نمایشگاه شتابدهنده کالومین و اظهار نظر مثبت ایشان نسبت به محصولات تولید شده

از جناب آقای مهندس جانی درمیان، مدیر شتابدهنده کالومین نیز به خاطر زحمات بی دریغ ایشان، قدردانی میگردد.

پیام بگذارید