پرش لینک ها

یک نقل قول رایگان دریافت کنید

  مرکز تماس رایگان:

  0000 38 0098

  تجزیه و تحلیل کسب و کار

  تحقیق و توسعه

  از طریق ترکیبی منحصر به فرد از رشته های مهندسی ، ساخت و طراحی و تخصص.

  تحلیل داده ها

  از فرصت های یادگیری تجربی که در بسیاری از برنامه ها تعبیه شده است ، استفاده کنید. شما می توانید در آزمایشگاه های داخل و خارج از دانشگاه کار کنید یا حتی ترم هایی را در خارج از کشور بگذرانید. One Construction بیش از 3000 کارمند دارد که اکثر آنها بر اساس پروژه های پروژه هستند.

  ما از توسعه و پشتیبانی جامع برای کارکنان با هدف داشتن کارفرمای اول در بخشهای خود استقبال می کنیم. از طریق ترکیبی منحصر به فرد از رشته های مهندسی ، ساخت و طراحی و تخصص.

  مزایای برنامه ریزی

  سوالات؟ تحت پوشش هستید

  ما از توسعه و پشتیبانی جامع برای کارکنان با هدف داشتن کارفرمای اول در بخشهای خود استقبال می کنیم. از طریق ترکیبی منحصر به فرد از رشته های مهندسی ، ساخت و طراحی و تخصص.

  ما از توسعه و پشتیبانی جامع برای کارکنان با هدف داشتن کارفرمای اول در بخشهای خود استقبال می کنیم. از طریق ترکیبی منحصر به فرد از رشته های مهندسی ، ساخت و طراحی و تخصص.

  ما از توسعه و پشتیبانی جامع برای کارکنان با هدف داشتن کارفرمای اول در بخشهای خود استقبال می کنیم. از طریق ترکیبی منحصر به فرد از رشته های مهندسی ، ساخت و طراحی و تخصص.